top of page

Hønefoss - Innlandet

Delisolert redskapshus

Levert montert

Delisolert redskapshus

Prosjektbeskrivelse

På Vestsiden av Sperillen ønsket byggherren et redskapshus for kommende generasjoner. Det gamle redskaphuset hadde gjort jobben, og nå var planen et delisolert bygg som var nedsenket i terrenget. Utgangspunktet var et bygg i to etasjer. Etter 6 tegnsett kom vi fram til et bygg med isolert tak og isolerte vegger for halve bygget. I byggets isolerte del la vi opp til en enkel 2 etg. Her har vi levert betongarbeid, stålkonstruksjon, porter, dører og vinduer, tak og fasade, ferdig montert. Det er lagt opp til at sandwichpanenelen kan kles med trevirke. Men fargen på finishen på panelene er fine slik de fremstår, så det er ingen hast. Vi har brukt en matt brunfarge med noe struktur. Bygget ferdigstilles vinteren 2022.

Kontakt Prosjektansvarlig

Ragnar Aaserud

92 66 40 50

Areal

576 m²

Floors

6.5

Leveranseår

Prosjekt detaljer

Isolert Redskapshus

Bredde

16

36

Lengde

Type bygg

Prosjekt adresse

Ringerike Municipality, Norway

bottom of page