top of page

Sør Fron - Innlandet

Årets bygg 2013. Sandwichelementer med utvendig tømmerkledning.

Levert montert

Årets bygg 2013. Sandwichelementer med utvendig tømmerkledning.

Prosjektbeskrivelse

Her leverte og montere jeg i 2012 et sauefjøs for norsk kvit sau, 600vfs. Byttet er på 1130 kvadratmeter + en annen etg i deler av bygget. Byggherren var først og fremst opptatt av trivsel og god produksjon. Samtidig ønsket de at fasaden skulle passe inn med tradisjoner for bruk av laft som du kan se mange eksempler av i Gudbrandsdalen. Vi utviklet en egen metode for innfesting av 2 toms bord på utsiden av sandwichelementer. Byggeplassen var som mange andre steder i Norge i en dalside. Ved å trekke bygget i lengde ble massene brukt til å lage et intun med plass til maskiner og transport. Vi leverte galvaniserte tversoverliggende bjelker som ble understøttet av betongsøyler. Bjelkene utgjør underlag for spaltegulv med fritt fall til møkkakjeller. Innvendig har fjøset lyse vaskbare overflater, og enkelte store vinduer som slipper inn godt med lys. Det er også lagt inn en annen etg som gjør at man har god oversikt over fjøset fra innsiden. Byggherren har selv sørget for 180 lammingsbinger med drikkekar. God plass og mye bevegelse er prioriter for å fremme trivsel for dyra.

Kontakt Prosjektansvarlig

Ragnar Aaserud

92 66 40 50

Areal

1130 m²

Floors

3.5

Leveranseår

Prosjekt detaljer

Sauefjøs

Bredde

20

58

Lengde

Type bygg

Prosjekt adresse

Sør-Fron Municipality, Norway

bottom of page