top of page

Vi følger deg opp

Miljø og bærekraft

Vi er opptatt av sikkerhet. Både under produksjon, montasje og under planlegging av et nytt trykt tun. Dette er hva som driver oss videre i utviklingen mot bedre produkter.

Alle våre leverandører lever etter prinsippet "lik lønn for arbeid av lik verdi". 

 Montasje av stålbygg medfører langt færre personskader en f.eks. trevirke. Først og fremst er våre konstruksjoner prefabrikkert. Dette gjør at montasje tiden er langt kortere og mye tryggere.

 I møte med kunden gjør vi en befaring på byggeplassen, samt kommer med våre erfaringer for plassering av bygget. Både inntun og uttun skal ha sine funksjoner. Men først og fremst skal sikkerheten ivaretas. 

  "AKL Stålbygg drives av SteelBeck AS. Stål er for oss som tømmer er for tømmermesteren. Vi elsker det og kan lage det mest utsøkte varerene ut av det. Våre varer og tjenester dreier seg om stål og stålets anvendelighet. Vi bruker stål i våre konstruksjoner, i vårt festemateriell og i våre tak og fasader.

  Trevirke må sies å være stålets aller beste støttespiller, men kan ikke konkurrere med stålets egenskaper som bærende konstruksjon. 

Ta deg tiden til å gå gjennom våre referanseprosjekter og se hvordan vi kombinerer stål med trevirke og andre materialer."

  

Om oss

AKL Stålbygg leverer bygg til Norsk landbruk og industri. Vi besitter fagkunnskap og yrkeserfaring fra A-Å og kan ses på en "one stop shop" innen stål som bygningsmateriale.

Med stor kjærlighet for kulturlandskapet har vi i dag også fagkunnskap innen norsk kulturgeografi.

 Selskapet eies av 4 generasjon stålentreprenør. Det hele begynte i smia på Hamar. I dag har Akl stålbygg kontor i Bærum og "Smia", ja det er hele Europa.

Vi velger kun de beste produktene fra mer enn 7 forskjellige land.

Strategi

AKL Stålbygg er opptatt av at byggherren benytter seg av resursene i nærmiljøet. Uten en aktiv lokalnæring, arbeidsplasser i distriktene, skole og helse, har ikke vi noen fremdtid. Derfor er det viktig for oss å slippe inn lokalnæringen der det vil lønne seg. Det betyr i praksis at vi gjerne samarbeider med lokale bedrifter og dermed er med på å sørge for et godt miljø og en bærekraftig distriktsnæring.

Vi ønsker alle distrikts entreprenører til å ta kontakt.. Vi har bygg i hele Norge og trenger solide samarbeidspartnere.

Vår strategi er enkel og den kan på mange måtes beskrives slik:

"What’s the use of running if you are not on the right road?"

Derfor selger vi kun de bæra vi allerede har.

 

 Når det er sagt skal våre bær være prisgunstige og smake godt.

 Vi oppnår gode  resultater ved å kun bruke ressurser der de gir maks uttelling, og dette er vi med tidens stund blit gode på. Derfor skal vi også være blant de beste på stålbygg til norske landbruk.

Sikkerhet

Takk for at du ønsker å bli fulgt opp av oss. Vi ser frem til å høre hva som har skjedd siden sist.

bottom of page