top of page

Georgia Kursiv er en delikat font og tar inspirasjon fra kalligrafi. Bruk den for eksempel til å understreke små deler av tekst i forskjellige avsnitt.

bottom of page