top of page

Trondheim - Sør-Trøndelag

Årets bygg 2018.

Levert montert

Årets bygg 2018.

Prosjektbeskrivelse

Det er mange som ønsker seg et isolert redskapsbygg. Det er ikke alltid det lar seg realisere med det første. Men den som veter på noe bra venter jo ikke forgjeves. Vi kan produsere bygg etter kundens ønske. Slik får byggherren et bygg som er helt etter hans behov. Vår oppgave er å innfri dette og samtidig holde prisen lav. I dette prosjektet var det viktig at bygget ikke ble for ruvende på tunet. Vi brukte derfor en del tid på å modellere tunløsningen. Resultat ble veldig bra. Byggets form tilfredsstiller kundens krav, og bygget blir et positivt tilskudd til gården og trivselen mellom byggene er ivaretatt.
I denne delen av Sør-Trøndelag er det tradisjoner for store låver. Låvene var til stor nytte den gangen bøndene her drev med både melkeproduksjon og korndyriking. Nå er det korn det går i hos mange. Og bonden har ofte annet arbeid utenom gården. Låven er som oftest i trønderød, men noen ganger også åkergule. Fargen som er valgt her er matt låverød. Platene har en struktur som minner om fiberne du finner i trevirke. Et trygt fargevalg for et landbruksbygg. Dessuten har fargen 30 års garanti. Nå blir låven oftere brukt til maskiner og utstyr. Men ved å bygge på gamle byggeskikker fortsetter bygget å være en viktig del av tunet. Gården står frem som et solid og moderne bruk. Tradisjoner tilbake til 1700 tallet er ivaretatt.

Kontakt Prosjektansvarlig

Ragnar Aaserud

92 66 40 50

Areal

482 m²

Floors

4.4

Leveranseår

Prosjekt detaljer

Redskapshus

Bredde

13.4

36

Lengde

Type bygg

Prosjekt adresse

Spongdal, Norway

bottom of page